The Improv Hub

Welcome to the Hanoian home of improv ❤︎

Xin chào, chúng mình là Kim Thanh và Minh. Với không gian sân khấu nhỏ xinh ngay giữa lòng Hà Nội, chúng mình bắt đầu ngôi nhà The Improv Hub cho những người yêu kịch ứng tác ở Hà Nội và từ khắp nơi trên thế giới.

Kỳ Hè ở Hub đã bắt đầu. Mời bạn ghé xem các lớp học của chúng mình để khám phá thêm về loại hình nghệ thuật này. Lịch diễn cũng sẽ được cập nhật sớm thôi.

Xin chào, we are Kim Thanh and Minh. With a small cozy theatre space in the heart of Hanoi, we started The Improv Hub as a home for all lovers of improvisational theatre in this city and also from all around the world. 

Our Summer Season is now open. Take a look at our classes to spend more time with this beautiful art form. The show schedule will also be published shortly later.